Načrtovanje izobraževalnih programov za odrasle

Načrtovanje izobraževalnih programov za odrasle

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. Košmerl Tadej, doc. dr. Urbančič Matej, prof. dr. Ličen Nives

Vsebina

Dejavniki, ki vplivajo na proces načrtovanja.
Razvoj konceptov načrtovanja izobraževalnih programov.
Različni modeli načrtovanja (analitični, deskriptivni, preskriptivni) in različni pristopi pri načrtovanju.
Andragoški ciklus kot model načrtovanja.
Interaktivni model načrtovanja.
Metode ugotavljanja, zbiranja in ocenjevanja izobraževalnih potreb.
Stopnje načrtovanja in načela pri načrtovanju.
Elementi načrta (vsebinski, didaktični, finančni, evalvacijski, časovni).
Načrtovanje v različnih okoljih in za različne ciljne skupine.
Načrtovanje in koncept mreže učenja.
Načrtovanje pri samostojnem izobraževanju.