Posebna poglavja iz prevajanja v japonščino

Posebna poglavja iz prevajanja v japonščino

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Golob Nina, prof. dr. Shigemori Bučar Chikako

Ob utrjevanju jezikovnega in prevajalskega znanja, ki so ga pridobili pri predmetih Analiza in prevajanje japonskih medijskih besedil ter Analiza in prevajanje japonskih znanstvenih besedil 1, se študenti usposabljajo za prevajanje zahtevnejših (zlasti neleposlovnih) besedil iz japonščine v slovenščino in iz slovenščine v japonščino. S pomočjo kontrastivne analize slovenščine in japonščine na leksikalni, sintaktični, besedilni in pragmatični ravni spoznavajo metodološke pristope, mikro- in makrostrategije ter pogoste prevajalske probleme pri prevajanju v japonščino. Pri prevajanju konkretnih slovenskih strokovnih besedil najprej zberejo in analizirajo primerljiva besedila z istega področja v slovenščini in japonščini, prevedejo besedilo ob upoštevanju točno definirane prevajalske situacije in nato komentirajo prevode ostalih študentov na pragmatičnem, besediloslovnem in leksikalnem nivoju. Pri delu se seznanijo s knjižnimi, elektronskimi in spletnimi viri, leksikografskimi pripomočki ter računalniškimi orodji, ki služijo pri prevajanju.

a. Strokovna besedila, ki jih študenti prevajajo, po izboru učitelja in študentov.
b. Učbeniki
1. Kosaka Takashi. Ei-nichi gijutsu hon'yaku no A to Z (A do Ž angleško-japonskega prevajanja tehničnih besedil). Tokio: Kenkyusha 2002.
2. Kosaka Takashi, Itagaki Masaki. Nichi-ei gijutsu hon'yaku no A to Z (A do Ž japonsko-angleškega prevajanja tehničnih besedil). Tokio: Kenkyusha 2003.
3. Naruse Takeshi. Ei-nichi, nichi-ei hon'yaku nyuumon (Uvod v angleško-japonsko in japonsko-angleško prevajanje). Tokio: Kenkyusha 1996.
4. Nakamura Yasuo. Eiwa hon'yaku no genri, gihou (Načela in metode prevajanja iz angleščine v japonščino). Tokio: Nichigai Associates 2003.
c. Slovarji
1. Koujien. Dai5han. Tokio: Iwanami 1998 (Japonsko-japonski slovar)
2. Meikyo kokugo jiten. Tokio: Taishukan 2002 (Japonsko-japonski slovar)
3. Riidaazu eiwa jiten. Tokio: Kenkyusha 1999 (Angleško-japonski slovar)
4. Shin eiwa daijiten dai6han. Tokio: Kenkyusha 2002 (Angleško-japonski slovar)
5. Shin waei daijiten dai5han. Tokio: Kenkyusha 2003 (Japonsko-angleški slovar)
6. Jiiniasu waeijiten (Genius Japanese-English Dictionary) dai2han. Tokio: Taishukan 2003
7. Eijiro on the Web, http://www.alc.co.jp/
8. Japonsko-slovenski slovar, http://nl.ijs.si/jaslo/