Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje promocijskih besedil

Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje promocijskih besedil

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hirci Nataša, prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike

Vsebina

Obravnavani so različni problemi, ki se pogosto pojavljajo pri prevajanju promocijskih besedil (npr. turistični materiali, promocijska gradiva, promocijske spletne strani ipd.): prevajanje pogostih besednih zvez, primerjava razlik v skladnji in besednem redu, primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih, prevajanje dvoumnih besednih zvez ali fraz, metaforičnih pomenov in idiomatskih izrazov, primerjava registrskih razlik in stopnje formalnosti ter obravnava kulturnih razlik med Slovenijo in angleško govorečim svetom.