Publicistika

Publicistika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 10

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nežmah Bernard

Predmet, v katerem študentke in študentje dobijo uvid prepoznavanje različnih diskurzov publicistike: esej, intervju, glosa, komentar, kritika, reportaža, potopis, polemika idr. Seznani se s postopki argumentacije teksta, z retoričnimi figurami, s predpostavko in podmeno, z različnimi postopki semantične analize teksta, s konceptualno dilemo tujke vs. purizem in s kritiko ideologij množičnih medijev.

Izbrana poglavja iz:
- Joseph Atkins ur., The Mission: Journalism, Ethics and the World (izbr. pogl.). Iowa State University Press, Ames 2001.
- Noam Chomsky, Somrak demokracije (izbr. pogl.). Studia humanitatis, Ljubljana 1998.
- John Merryl, Existencial Journalism. Iowa State University, Ames 1996.
- Ryszard Kapuscinski, Ebenovina, Cankarjeva založba, Ljubljana 2003.
- Oswald Ducrot, Izrekanje in izrečeno (izbr. pogl.). SH, Ljubljana 1989
- Emile Benveniste, Splošna lingvistika I (izbr. pogl.). SH, Ljubljana 1989.
- Drago Jančar (ur.),Temna stran meseca (izbr. pogl.). Nova revija, Ljubljana 1998.
- Nicolas Bagnall, Newspaper Language. Focal Press, Oxford 1993.
- Robert Boynton, The New New Journalism, Vintage, New York 2005.
- Ivo Škarić, V iskanju izgubljenega govora (izbr. pogl.), Pravljično gledališče, Ljubljana 1996.