Ruska klasična literatura - obdobje realizma

Ruska klasična literatura - obdobje realizma

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podlesnik Blaž

Vsebina

Predmet predstavlja nadaljevanje literarnozgodovinske obravnave ruske književnosti 19. stoletja s posebnim poudarkom na razvoju realizma. Ponuja pregled literarnega dogajanja in dinamike žanrskega sistema od konca tridesetih in začetka štiridesetih let (pozno ustvarjanje Puškina, Lermontova, Gogolja; obdobje »naturalne šole«) ter pregled zgodnjega ustvarjanja avtorjev, ki dosežejo vrh v svojem ustvarjanju v šestdesetih letih in kasneje (F. M: Dostojevski, L. N. Tolstoj idr.). Ob analizi zgodnje faze razvoja ruskega realistične proze je pozornost posvečena tudi drugim žanrom, ki se vključujejo v literarni sistem realizma (npr. poezija N. A. Nekrasova in dramatika A. N. Ostrovskega).
Obenem predmet ponuja tudi predstavitev vrhunskih dosežkov ruskega realizma v šestdesetih in sedemdesetih letih (F. M: Dostojevski, L. N. Tolstoj idr.), dopolnjeno s problemsko obravnavo tako poetike in tipologije ruskega romana.