Seminar iz starejše slovenske književnosti

Seminar iz starejše slovenske književnosti

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bjelčevič Aleksander

Vsebina

Podrobna vsebinska analiza verske in posvetne slovenske književnosti od 10. do konca 18. stoletja ter slovenske poezije od Vodnika do Aškerca, oblike (verzne, prozne, dramske) in funkcije (liturgične idr. ) teh del. Seminarska naloga se objavi na Wikipediji ali/in Wikiverzi ali/in Wikiviru.