Slovenski roman v kontekstu

Slovenski roman v kontekstu

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kos Matevž

Vsebina

Predavanja uvodoma pregledujejo različne teorije romana, jih sistematizirajo, kritično-analitično predstavljajo in s tem pripravljajo teoretsko podlago za razumevanje romana kot posebne literarne zvrsti. Obravnavajo historiat in vsebino pojma »roman«, nato pa se posvečajo specifiki slovenskega romana, njegovih začetkov, »blokiranosti« in razvojnih metamorfoz skoz 20. stoletje vse do modernizma, postmodernizma in romaneskne proze po postmodernizmu. Predavanja se ustavljajo zlasti ob najizrazitejših in literarno-estetsko najprodornejših tekstih slovenskih romanopiscev, njihove tematske, poetološke, idejne, kulturnozgodovinske in filozofske aspekte aktualizirajo in interpretirajo, obenem pa slovensko romaneskno produkcijo postavljajo v primerjalni kontekst evropskega oz. svetovnega romana.