Sodobni korejski jezik 2

Sodobni korejski jezik 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 150

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: asist. Vučkovič Eva, doc. dr. Ryu Hyeonsook

Razumevanje pogosto uporabljanih abstraktnih besed in pogosto uporabljanih besed za poslovne dejavnosti. Razumevanje členkov, veznikov in modalnih izrazov z bolj zapletenim pomenom. Razumevanje slovnice za opis zapletenih situacij. Pisanje besedil o družbenih in abstraktnih temah, enostavnih dokumentov in poročil poslovnega značaja, enostavnih besedil, v katerih se izraža lastno mnenje in razlage ter esejev. Izražanje svojega mnenja po logičnih postopkih. Govorno izražanje svojega mnenja o družbenih temah. Poslovno poročanje. Razumevanje vsebine pogovorov o družbenih temah. Slušno razumevanje pogovorov zapletene vsebine in izražanje o bolj enostavnih temah. Branje in razumevanje besedil o gospodarstvu, družbi in kulturi, uredniških člankov idr. Zbiranje informacij iz pogodb, specifikacij in podobnih listin. Razumevanje vsebine esejev in zgodb.

1. Korean 2. Seoul National University Language Education Institute. Munjin media, 2006. (s posnetkom na kaseti)
2. Korean 2; Practice Book. Seoul National University Language Education Institute. Munjin media, 2006. (s CD posnetkom)
3. Pathfinder in Korean; Intermediate;Workbook. The Institute of Language Education Ewha Women’s University. Ewha Women’s University Press, 1999. (s CD posnetkom)
4. Pathfinder in Korean; Intermediate; Student Book. The Institute of Language Education Ewha Women’s University. Ewha Women’s University Press, 1999. (s CD posnetkom)
5. Navigating Korean; Intermediate Book I. Institute of International Education. Kyung Hee University Press, 2005. (s CD posnetkom)
6. Navigating Korean Workbook ; Intermediate Book I. Institute of Intenational Education. Kyung Hee University Press, 2005. (s CD posnetkom)
7. Oegungineul wihan hangugeo munbeob (Korean Grammar for Foreigners). IHM Ho-Bin, HONG Kyung-Pyo, CHANG Suk-In. Yeonsei University Press, 2005.
8. Korean language & culture listening zip 2004. BAEK Bong-ja, CHOI Jeong-soon, JI Hyun-suk. HAWOO, 2005.
9. Hangugeo ilgi 1-5 (Korean Reader 1-5). Korean Language Institute, Yonsei University Press, 2003.