Spol in telo

Spol in telo

Ure predavanj:10

Ure seminarjev:20

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Antić Gaber Milica

Vsebina

Predmet Spol in telo bo vseboval naslednje tematske sklope: Biološko in/ali
družbeno telo (medikalizacija (ženskega) telesa);
Družbena/kulturna in diskurzivna konstrukcija telesa (močno telo, šibko telo); Politična/družbena moč in telo (kontrolirana telesa: kaznovanje telesa od klasičnih do sodobnih fizičnih muk, trpinčena telesa (koncentracijska taborišča); Telo in identiteta (telo kot lastna kreacija, diete, fitnes, bodybuilding, lepotna kirurgija); Telo in reprodukcija (nadzorovanje ženskih teles, reproduktivne pravice žensk, kontracepcija, nove reproduktivne tehnologije itd.); Medijske reprezentacije telesa (moda in telo, telo in potrošništvo, reklamna industrija in vizualne (iz)rabe (ženskega) telesa; Pokrivanje in razkrivanje telesa v različnih kulturah in religijah; »Normalno« in hendikepirano telo; Prodajanje telesa (pornografija, prostiticija, trgovina z belim blagom); Bolezni in motnje hranjenja (prenajedanje, anoreksija, bulimija).