Terminologija

Terminologija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vrbinc Marjeta

Študenti se pri predmetu Terminologija seznanijo z razvojem terminologije, z osnovnimi pojmi terminologije, s pomenom mednarodnih standardov in s terminologija kot interdisciplinarno vedo. Poleg tega je poudarek na terminologiji v praksi (terminografija), vrstah terminoloških slovarjev, elementih geselskega opisa, na računalništvu in terminološki metodologiji in praksi, terminoloških bazah podatkov, terminologiji in standardizaciji ter vlogi terminologov pri nudenju jezikovnih storitev.

Cabre, M. Theresa cop. 1999. Terminology: theory, methods and application. Amsterdam ; Philadelphia: J. Benjamins. COBISS.SI-ID - 11387490
Temmerman, Rita 2000. Towards new ways of terminology description: the sociocognitive approach. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins. COBISS.SI-ID - 19863394
Wright, Sue Ellen, Budin, Gerhard, eds. 1997. Handbook of terminology management. Volume 1. Amsterdam: J. Benjamins. COBISS.SI-ID - 4722221
Wright, Sue Ellen, Budin, Gerhard, eds. 2001. Handbook of terminology management. Volume 2. Amsterdam: J. Benjamins. COBISS.SI-ID - 40359522
Fuertes-Olivera, Pedro Antonio, Arribas-Bano, Ascensión 2008. Pedagogical specialised lexicography: the representation of meaning in English and Spanish business dictionaries. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins. COBISS.SI-ID - 28853805