Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine

Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Balkovec Bojan, izr. prof. dr. Mikša Peter

Vsebina so različna vprašanja iz sodobne srednjeevropske zgodovine. To so vprašanja političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja srednjeevropske zgodovine od leta 1918 dalje. Zaradi lažjega razumevanja je potrebno ponekod poseči tudi v čas pred letom 1918. Zgodovinski razvoj srednje Evrope je široko polje vprašanj, ki se začnejo z osnovnim vprašanjem, kaj je srednja Evropa. Historični razvoj srednje Evrope se razlikuje v njegovih posameznih delih od Češke na zahodu do Ukrajine na vzhodu ali Poljske in Belorusije na severu in nekdanjih ozemelj Jugoslavije na jugu. Rezultat različnega političnega razvoja in tradicije je različen kulturni razvoj v posameznih okoljih.

- Srednja Evropa, MK, 1991.
- Tony Judt, Povojna Evropa, Mladinska knjiga, 2005.
- Slovenska novejša zgodovina, 1848–1992, INZ, 2005.
- Slovaška zgodovina, Slovenska matica, 2005, str. 211–375.
- Damir Agičič, Hrvaško - češki odnosi, Ibis, 2000.
- Laszlo Kontler, Madžarska zgodovina, Slovenska matica, 2005 str. 209–447.
- Conan Fischer, Europe between Democracy and Dictatorship, Wiley-Blackwell, 2011.
- Tone Kregar, Med Tatrami in Triglavom, Zgodovinsko društvo Celja, 2007.
- Jaroslav Panek, Oldrich Tuma et all, A History of Czech Lands, str. 331–638.
- Keith Lowe, Podivjana celina, Modrijan, 2015.
- Fran Zwitter, Nacionalni problemi v habsburški monarhiji, 1962.