Izpiti iz tujih jezikov

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani izvaja izpite iz znanja tujih jezikov, ki jih koordinira Center za pedagoško izobraževanje.

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani izvaja izpite iz znanja tujih jezikov, ki jih koordinira Center za pedagoško izobraževanje (CPI).

Izpit je namenjen kandidatom z vsaj osnovnim znanjem tujega jezika, ki potrebujejo potrdilo o znanju tujega jezika za zasebne ali uradne namene (npr. za vpis na podiplomski študij, za razpis na delovno mesto, za pridobitev štipendije, za študij v tujini, za izpolnjevanje meril za napredovanje ipd.).

Kandidati in kandidatke na Filozofski fakulteti opravljajo le izpit, medtem ko se jezikovno izobražujejo lahko kjerkoli.

 

Seznam jezikov in izpraševalcev

Kandidati in kandidatke lahko pri nas opravljajo izpite iz 21 tujih jezikov. Na izpitu iz znanja tujih jezikov se običajno preverjajo štiri sporazumevalne zmožnosti oz. kompetence, in sicer: pisno izražanje, razumevanje zapisanega neleposlovnega oz. strokovnega besedila, ustno izražanje ter razumevanje govorjenega neleposlovnega oz. strokovnega besedila.

Predpisanih rokov za opravljanje izpita iz znanja tujih jezikov ni. Kandidat sam kontaktira izbranega izpraševalca za posamezni tuji jezik in se z njim dogovori za izpitni rok. Seznam izpraševalcev na Filozofski fakulteti najdete na spodnjem seznamu.

Angleščina

Ime in priimek Kontakti (el. naslov in telefon)
red. prof. dr. Agnes Pisanski Peterlin
 
agnes.pisanski@guest.arnes.si
T: 01 241 15 10
doc. dr. Nataša Hirci
 
natasa.hirci@guest.arnes.si 
T: 01 241 15 04
red. prof. dr. Jason Blake
 
blake.jason@guest.arnes.si
T: 01 241 13 60
red. prof. dr. Lilijana Burcar
 
lilijana.burcar@guest.arnes.si
T: 01 241 13 68
lekt. mag. Zorka Jakoš
 
zorka.jakos@guest.arnes.si
T: 01 241 13 68
lekt. dr. Veronika Rot Gabrovec
 
veronika.rot-gabrovec@guest.arnes.si
T: 01 241 13 66
red. prof. dr. Janez Skela
 
janez.skela@guest.arnes.si
T: 01 241 13 40
lekt. dr. Cvetka Sokolov
 
cvetka.sokolov@guest.arnes.si
T: 01 241 13 68
doc. dr. Andrej Stopar
 

andrej.stopar@guest.arnes.si

 T: 01 241 13 60

lekt. dr. Mirjana Želježič
 
mirjana.zeljezic@guest.arnes.si
T: 01 241 13 68
doc. dr. Tamara Mikolič Južnič

 tamara.mikolic@guest.arnes.si

T: 01 241 15 04

 lekt. dr. Lara Burazer

 lara.burazer@guest.arnes.si

T: 01 241 13 40

Češčina

lekt. Bojana Maltarić Aškerčeva 1, 
Kabinet 15
bojana.maltaric@siol.net
T: 01 241 16 82

Esperanto

asist. dr. Simona Klemenčič

 

R 15 B/I 

 

simona.klemencic@guest.arnes.si
T: 01 241 14 26 
T: 01 470 62 27 

Francoščina

lekt. dr. Jacqueline Oven 427 B
 
jacqueline.oven@guest.arnes.si
T: 01 241 14 04
lekt. mag. Nataša Žugelj 427 B 
 
natasa.zugelj@guest.arnes.si
T: 01 241 14 04

Grščina (stara in nova)

izr. prof. dr. Jerneja Kavčič 328 
 
jernejakavcic@hotmail.com
T: 01 241 14 16

Hrvaščina

doc. dr. Tatjana Balažic Bulc 217  tatjana.balazic-bulc@guest.arnes.si
T: 01 241 12 96

Italijanščina

lekt. dr. Jana Kenda 402 jana.kenda@ff.uni-lj.si
T: 01 241 14 12
doc. dr. Tamara Mikolič Južnič  23a

tamara.mikolic@guest.arnes.si

T: 01 241 15 04

Japonščina

izr. prof. dr. Shigemori Bučar Chikako R6B I 
 
Chikako.Bucar@guest.arnes.si
T: 01 241 13 08
doc. dr. Kristina Hmeljak R10B1 
 
Kristina.Hmeljak@guest.arnes.si
T: 01 241 14 46
doc. dr. Nagisa Moritoki R6B1 Nagisa.Moritoki@guest.arnes.si

Kitajščina

red. prof. dr. Mitja Saje R7B1 
 
Mitja.Saje@guest.arnes.si 
T: 01 241 14 48
red. prof. dr. Jana S. Rošker R12B1
 
Jana.Rosker@guest.arnes.si
T: 01 241 14 98
izr. prof. dr. Mateja Petrovčič R11B1
 
mateja.petrovcic@yahoo.com
T: 01 241 14 44
izr. prof. dr.. Nataša Vampelj Suhadolnik R11B1
 
natasavampelj@yahoo.com
T: 01 241 14 44

Latinščina

lekt. Breda Čop 327
 
breda.cop@guest.arnes.si
T: 01 241 14 18
lekt. Barbara Šega Čeh 327 barbara.sega@guest.arnes.si
T: 01 241 14 18

Madžarščina

Tamás Kruzslicz   kruzslicztamas@gmail.com

Makedonščina

izr. prof. dr. Namita Subiotto 208
 
namita.subiotto@ff.uni-lj.si
T: 01 241 12 74

Nemščina

doc. dr. Andreja Retelj 317

andreja.retelj@ff.uni-lj.si

T: 01 241 1344

doc. dr. Urška Valenčič Arh  

urska.valencic-arh@ff.uni-lj.si

T: 01 241 1354

asist. dr. Mojca Leskovec 317

mojca.leskovec@ff.uni-lj.si

T: 01 241 10 47

Poljščina

izr. prof. dr. Maria Wtorkowska Tobačna 5, 
Kabinet 5/2/03
mwtorkowska@yahoo.com
T: 01 241 16 42

Portugalščina

lekt. dr. Blažka Müller-Pograjc R 8 B/I blazka.müller@guest.arnes.si
041 523 758

Ruščina

lekt. Marina Spanring Poredoš 212
 
marina.spanring@gmail.com
T: 01 241 12 86

Slovaščina

lekt. Darija Pivk Tobačna 5, 
Kabinet 1
darija.pivk@siol.net

Srbščina

lekt. dr. Tatjana Balažic Bulc 217 tatjana.balazic-bulc@guest.arnes.si
T: 01 241 12 96

Stara Grščina

lekt. mag. Jelena Isak Kres 327 jelena.isak@ff.uni-lj.si
T: 01 241 14 18

Španščina

 lekt. Andreja Trenc  R 5 B/I

andreja.trenc@ff.uni-lj.si

 T: 01 241 1442

Švedščina

lekt. Mita Gustinčič Pahor 13 Mita.GustinčičPahor@ff.uni-lj.si

 

Kandidati/ke naj se pred opravljanjem izpita v času uradnih ur (od ponedeljka do petka med 11.00 - 13.00) zglasijo na CPI-ju (soba 508, nadstr. 5), kjer dobijo navodila za plačevanje obveznosti.

Kontaktna oseba za izpite iz tujih jezikov je Mojca Leskovec (mojca.leskovec@ff.uni-lj.si, T: 01 241 10 47).

Kandidati in kandidatke lahko pristopijo k izpitu brez posebne priprave (ni jim npr. treba opraviti posebnega pripravljalnega tečaja). Na izpit se kandidati in kandidatke lahko pripravijo tudi tako, da berejo tekste v ciljnem jeziku, ponovijo slovnico, napišejo sestavek, poslušajo avtentična besedila v ciljnem jeziku ipd.).

Stopnja znanja jezika, ki se ocenjuje na izpitu, ni določena z izpitnim katalogom, lahko pa jo opišemo v "sporazumevalnem" smislu, kar pomeni, da se upošteva raven kandidatove oz. kandidatkine samostojnosti pri sporazumevanju v ciljnem jeziku. Izpiti so zato pragmatično zasnovani: na njih se upošteva jezikovna raba, tj. npr. zmožnost sporazumevanja o aktualnih družbenih, vsakdanjih, političnih temah ipd.

Podrobnejše napotke o vsebini izpita in o pripravi nanj dobijo kandidati in kandidatke pri posameznem izpraševalcu oz. izpraševalki v času govorilnih ur, lahko pa mu/ji vprašanja posredujete tudi po elektronski pošti.

Cena opravljanja izpita iz znanja tujega jezika je 123,02 EUR z DDV (100,84 EUR brez DDV). Na podlagi potrdila o plačilu kandidat/ka na CPI-ju prejme dva izvoda obrazca (»Spričevalo o znanju tujega jezika«) za opravljanje izpita iz tujega jezika.

Če vam bo izpit plačal delodajalec oz. druga pravna oseba, nam morate predhodno dostaviti originalno naročilnico. Kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali.

Kandidat po opravljenem izpitu na CPI-ju odda dva izvoda obrazca (»Spričevalo o znanju tujega jezika«) z osebnimi podatki in naslovom, na katerega  želi prejeti spričevalo. Potrjeno in podpisano spričevalo kandidat prejme po pošti v roku cca. 5 dni.

PRIJAVA NA JEZIKOVNE TEČAJE 2020/21

Filozofska fakulteta ponuja tečaje iz več kot 30 klasičnih in modernih jezikov.

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...