Jezik in kultura

Jezik in kultura

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stopar Andrej

Namen predmeta je osvetliti raznolikost jezikovnih posebnosti, ki odražajo kulturno istovetnost njihovih govorcev. Vsebinski sklopi: teorije o vplivu kulturnega okolja na jezikovne sisteme; jezikovna tipologija in jezikovne univerzalije; pregled in protistava funkcionalnih jezikovnih kategorij in struktur v indoevropskih in neindoevropskih jezikih; jeziki in kulture v stiku.

Comrie, B. 1981. Language Universals and Linguistic Typology. Chicago: University of Chicago Press. Izbrana poglavja (1-4), str. 1-96.
Crystal, D. 2010. The Cambridge Encyclopedia of Language. Third Edition. Cambridge:
Cambridge University Press. Izbrana poglavja (5, 14, 55), str. 14-15, 86-89, 344-349.
Enfield, N. J. (ur.) 2002. Ethnosyntax. Explorations in Grammar and Culture. Oxford: Oxford University Press. Izbrana poglavja (1-3), str.: 1-70.
Holm, J. 2004. Languages in Contact. Cambridge: Cambridge University Press. Izbrana poglavja (1, 2), str.: 1-70.
Montgomery, M. 2008. An Introduction to Language and Society. Oxon: Routledge. Izbrana poglavja (1, 8), str. 13-40, 173-200.
Pinker, S. 2007. The Language Instinct: How the Mind Creates Language. New York: HarperCollins. Izbrana poglavja (2-3), str. 12-73.
Trobevšek Drobnak, F. 2006. O raznolikosti in spreminjanju jezikov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
Drugo gradivo in literatura, ki jo predavatelj predstavi na predavanjih.