Jezikovna kompetenca jezika C1

Jezikovna kompetenca jezika C1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Burjan Lea, asist. spec. Čobec Katarina, asist. spec. PRODAN NADA, lekt. dr. Felgner Lars, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Študenti nadgrajujejo jezikovno znanje. Poseben poudarek velja govornim spretnostim, razumevanju govora, vrstam sporazumevalnih situacij in razumevanju njihovih diskurzivih značilnosti. Seznanijo se tudi z vlogo in pomenom jezikovnega konteksta za uspešno sporočanje in se urijo v sposobnostih jezikovnega predvidevanja.
Poleg tega študenti dopolnijo znanje temeljnih slovničnih struktur danega jezika. Spoznavajo in utrjujejo posebnosti posameznih slovničnih struktur in kategorij z analizo njihovega pojavljanja v diskurzu, tudi s kontrastivnega stališča, ter iščejo prevodne rešitve. Študenti tolmačijo na pogled in konsekutivno.