Klasična in sodobna svetovna književnost – vaje

Klasična in sodobna svetovna književnost – vaje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Mrak Anja, prof. dr. Matajc Vanesa

Vsebina

Klasična in sodobna svetovna književnost – vaje so namenjene poglobitvi poznavanja specifik literarnozgodovinskih obdobij in poglobitvi poznavanja kulturno vplivnih literarnih besedil, ki vključuje predvsem pregled sodobnih zunajevropskih književnosti (latinskoameriških, afriških, azijskih, karibskih) s poudarkom na specifiki postkolonialne literature. Vaje z nanašanjem na vse našteto uvajajo v suvereno tekstno-analitično in literarno-zgodovinsko in kulturno interpretativno uporabo poznavanja specifik literarnih obdobij in smeri v zgodovinskem razvoju svetovne književnosti in njihovih formalno-estetskih naravnanosti z upoštevanjem kulturnozgodovinske raznolikosti. Vaje gradijo na delu z literarnimi teksti in načini njihove interpretacije in s tem še zlasti pripravljajo na delo v šolskem okolju.