Klasična in sodobna svetovna književnost – vaje

Klasična in sodobna svetovna književnost – vaje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Mrak Anja, prof. dr. Matajc Vanesa

Klasična in sodobna svetovna književnost – vaje so namenjene poglobitvi poznavanja specifik literarnozgodovinskih obdobij in poglobitvi poznavanja kulturno vplivnih literarnih besedil, ki vključuje predvsem pregled sodobnih zunajevropskih književnosti (latinskoameriških, afriških, azijskih, karibskih) s poudarkom na specifiki postkolonialne literature. Vaje z nanašanjem na vse našteto uvajajo v suvereno tekstno-analitično in literarno-zgodovinsko in kulturno interpretativno uporabo poznavanja specifik literarnih obdobij in smeri v zgodovinskem razvoju svetovne književnosti in njihovih formalno-estetskih naravnanosti z upoštevanjem kulturnozgodovinske raznolikosti. Vaje gradijo na delu z literarnimi teksti in načini njihove interpretacije in s tem še zlasti pripravljajo na delo v šolskem okolju.

Harold Bloom: Zahodni kanon. Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2003. 441 str. COBISS.SI-ID - 127242496 (izbrana poglavja)
Janko Kos, Pregled svetovne književnosti. Ljubljana 2005. 315 str. 315 str. COBISS.SI-ID - 218806272
Erich Auerbach, Mimesis. Prikazana resničnost v zahodni literaturi. Ljubljana 1998. 443 str. COBISS.SI-ID – 72849152 (izbrana poglavja)
Astradur Eysteinsson, Vivian Liska, Modernism, Amsterdam, Philadelphia 2007. Vol. 1. - IX, 544 str., ; Vol. 2. - IX, 478 str. COBISS.SI-ID – 29005101 (izbrana poglavja)
Tomo Virk, Strah pred naivnostjo. Poetika postmodernistične proze. Ljubljana 2000. 261 str. COBISS.SI-ID – 105736960 (izbrana poglavja)
Tomo Virk: Primerjalna književnost na prelomu tisočletja : kritični pregled. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 259 str. COBISS.SI-ID – 236661760 (izbrana poglavja)
Bill Ashcroft (et al.): Key concepts in post-colonial studies. London ; New York : Routledge, 1998. 275 str. COBISS.SI-ID – 6567266
Bill Aschcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin. The Empire Writes Back. London in New York: Routledge, 1989. 246 str. COBISS.SI-ID - 6565986 (izbrana poglavja)
Earl Roy Miner. Comparative poetics : an intercultural essay on theories of Literature. Princeton, New Jersey, 1990. 259 str. COBISS.SI-ID - 2844940 (izbrana poglavja)
Fiona Tolan. Feminisms. V: Patricia Waugh (ur.). Literary theory and criticism : an Oxford guide. Oxford, New York : Oxford University Press, 2006. Str. 319-339. 598 str. COBISS.SI-ID – 35912290.