Književnost v medkulturnem položaju

Književnost v medkulturnem položaju

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Vsebina

Uvajanje v praktično rabo kulturoloških in prevajalskih znanj na področju medkulturnega prenašanja umetnostnih vsebin in kulturnih specifik ter metakulturnih in metaliterarnih prvin. Poglabljanje znanja o možnostih ustreznih rešitev medkulturnega posredovanja v sekundarni literaturi. Oblikovanje lastne dokumentacije. Kritično presojanje možnih rešitev medkulturnega posredovanja glede na funkcijo in namen literarnega besedila v izhodiščni in ciljni kulturi. Prenos teoretičnega znanja v prakso.