Kritično branje in pisanje

Kritično branje in pisanje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Veselič Maja

Vsebina

Osnove znanstveno-raziskovalnega dela in medkulturnih raziskav. Znanstveno-raziskovalni epistemološki krog. Pregled literature, strukturiranje argumentacije, citiranje. Različni žanri akademskega pisanja. Reprezentacije, diskurzi, orientalizmi, identitifikacije.