Laringalna teorija

Laringalna teorija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka, prof. dr. Furlan Metka

De Saussurjeva identifikacija dveh sonantičnih koeficientov A in O, rekonstrukcija praide. predprevojnega edinega vokala *a1 = *e, nova interpretacija ide. primarnih dolžin, dolgih zlogotvornih sonantov, *i, *u in sti. tenues aspirat, analiza strukture praide. korenov, identifikacija set baz, interpretacija sti. nazalnih prezentov. Mollerjeva nadgradnja de Saussurjevega sistema, primerjava s semitskimi laringali in poimenovanje ide. novih konzonantov z laringal. Oštirjev prispevek k laringalni teoriji. Cunyjevo prepoznavanje fonetične vrednosti laringalov po zapori, prvotne strukture korena, razlaga baltoslovanskih akutiranih intonacij tipa lit. béržas. Kuryłowiczeva sinteza Mollerjevih in Cunyjevih dosežkov in nadgradnja (npr. nezveneč/zveneč zapornik + laringal; dolžine v zloženkah tipa sti. dvipa-, Brugmannov zakon, tip sti. píbati, laringali so inertni konzonanti, grška in armenska proteza, praide. dolgi diftongi) s kulminacijo v enačbi *H2 = het. h/hh. Benvenistova aplikacija dosežkov laringalne teorije na prepoznavanje prvotne strukture praide. korenov. Dosežki laringalne teorije po Kuryłowiczu (premet laringala, Kuiperjevo pravilo, Eichnerjev zakon ...). Ponovna vzpostavitev ide. predprevojnih vokalov *e, *a in *o. Relativna kronologija obarvanja vokala *e laringalov. Vprašanje zastopanosti *H2 in *H3 v anatolskih jezikih. Fonetična določitev laringalov. Čop in laringalna teorija. Druge vsebine s področja laringalne teorije so lahko predmet pobude s strani slušateljev.

- M. Furlan, Laringalna teorija. Izročki k predavanjem. Ljubljana, 2004, 54 str.
- F. O. Lindeman, Introduction to the ‘laryngeal theory’. Innsbruck, 1997, 246 str.
- Lexikon der indogermanischen Verben: die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen, unter Leitung von Helmut Rix und der Mitarbeit vieler anderer bearbeitet von Martin Kümmel et alii. 2. erweiterte und verbesserte Auflage bearbeitet von Martin Kümmel und Helmut Rix. Wiesbaden, 2001, 823 str.
- D. S. Wodtko, B. S. Irslinger, C. Schneider, Nomina im Indogermanischen Lexikon. Heidelberg, 2008, 863 str.
- B. Čop: Die indouralische Sprachverwandschaft und die indogermanische Laryngaltheorie. Razprave SAZU. Classis II. Ljubljana, 1970, 64 str.