Latinska stilistika

Latinska stilistika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Movrin David

Vsebina

Prevajanje:
• prevajanje daljših slovenskih besedil v latinski jezik
• prevajanje odlomkov iz izvirnih latinskih besedil v slovenščino
Latinski jezik: širjenje poznavanja skladenjskih in stilističnih zakonitosti latinskega jezika na podlagi tekstovne analize izbranih odlomkov latinskih avtorjev iz različnih obdobij.