Leksikologija

Leksikologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

1. Leksikološka ravnina opisa jezika in osnovno izrazje.
2. Leksikalna semantika.
3. Besedni zaklad sodobnega slovaškega jezika.
4. Frazeologija.
5. Dinamične tendence razvoja slovaškega knjižnega jezika.

- Dolník, J.: Súčasný slovenský jazyk. Lexikológia. Bratislava 2003.
- Horecký, J.: Sučasný slovenský jazyk. Lexikológia. Bratislava 1980.
- Mlacek, J.: Slovenská frazeológia. Bratislava 1984.
- Horecký, J.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava 1989.
- Vaňko, J.: Slovaška slovnica za Slovence. Ljubljana 2004.
- Vaňko, J.: Slovar slovaško-slovenskih homonimov. Ljubljana 2003.