Leksikologija

Leksikologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

Vsebina

1. Leksikološka ravnina opisa jezika in osnovno izrazje.
2. Leksikalna semantika.
3. Besedni zaklad sodobnega slovaškega jezika.
4. Frazeologija.
5. Dinamične tendence razvoja slovaškega knjižnega jezika.