Lektorske vaje I – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 1

Lektorske vaje I – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, lekt. Podržaj Tina

Leksika:
- obdelava osnovnih tem, povezanih z vsakdanjim življenjem – pozdravi, predstavljanje, nazivi poklicev, narodnosti, družina, opis oseb (zunanji videz in značajske lastnosti), zanimanja, moda – oblačila, opis dneva, nakupovanje, stanovanje, vreme, čas, jedi, kavarna – restavracija,
- razvijanje zmožnosti najosnovnejše komunikacije v konkretnih, vsakodnevnih govornih položajih.
- prepoznavanje in uporaba osnovnih komunikacijskih vzorcev,
- razumevanje zapisanih in govorjenih avtentičnih besedil in tvorjenje enostavnih pisnih in govornih besedil,
- spoznavanje najsplošnejše frazeološke strukture sporazumevalnega jezika in osnovnih načel poljskega pravopisa,
- posredovanje temeljev znanja o poljski zgodovini, kulturi in civilizaciji.
Slovnica:
- osnove poljske slovnice: sklanjatev samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v ednini in množini, spreganje glagolov v sedanjem in preteklem času, glagolski vid, osnovni modalni glagoli, glavni števniki.

Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra!!! Po polsku 1 (podręcznik i zeszyt ćwiczen), Kraków 2010.
Achtelik A., Serafin B., Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, Katowice 2005.
Głowacka I., Czytasz i mówisz po polsku, Warszawa 2021.
Lechowicz J., Podsiadły J., Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców, Łódz 2001.
Szelc-Mays M., Rybicka E., Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki języka polskiego dla początkujących, Kraków 2006.
Machowska J., Gramatyka? Dlaczego nie?!, Kraków 2010.
Wilczyńska B., Polski. Ćwiczenia ilustrowane, Warszawa 2021.