Lektorske vaje III – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 6

Lektorske vaje III – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 6

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, lekt. dr. Slawinska Joanna, lekt. Podržaj Tina

Vsebina

Slovnica:
- zapletene večstavčne povedi in funkcija modulantov (členkov in medmetov), struktura besedila, aktivno obvladanje celotnega znanja o poljskem števniku.
Leksika:
-razvijanje produktivnega obvladovanja poljskega jezika: ustnega in pisnega sporočanja (opisovanja, primerjanja, pripovedovanja, razlaganja, utemeljevanja, sklepanja, izražanja stališča, definiranja, diskutiranja ipd.) ter izražanja čustvenih stanj in odnosa do stvari
- obdelava tem, povezanih s Poljsko (kultura, umetnost, zgodovina, politika itd.), in družabnih tem, ki so inspiracija za diskusije in pisanje različnih tekstov,
- poglabljanje specialističnega besednega zaklada (terminologije).
Poslušanje, branje in razumevanje specialističnih tekstov.
Besedila, ki jih študentje prevajajo, so zahtevnejša strokovna besedila.