Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih

Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija, doc. dr. Sevšek Šramel Špela, doc. dr. Šnytová Jana

Vsebina

Predmet obravnava vodilne literarne modele v češki, slovaški in poljski pesniški ustvarjalnosti in literarni teoriji. Osredotoča se na besedila nacionalnega literarnega kanona, njihove razvojne stopnje, smeri in specifike. Izbrani modeli so prikazani v povezavi s specifikami literarnozgodovinskega procesa v posameznih narodnih književnostih. Seminarske vaje se na podlagi obravnavanih teoretskih izhodišč posvečajo celoviti analizi poetike pesniškega dela izbranega avtorja oz. avtorice 20. stoletja, npr. slovaškega pesnika Miroslava Valka oz. Nobelovih nagrajencev Jaroslava Seiferta in Wisławe Szymborske.