Literarnoteoretske vsebine

Literarnoteoretske vsebine

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Vsebina

- opredelitev
- zgodovinski pregled literarnih teorij (tudi španskih)
- predstavniki španske literarne teorije
- literarne teorije 20. in 21. stoletja s poudarkom na literarnoteoretskih pojmih
- metodologije literarne vede