Magistrski seminar

Magistrski seminar

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kravanja Boštjan, doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah, doc. dr. Valič Urša, izr. prof. dr. Bartulović Alenka, izr. prof. dr. Habinc Mateja, izr. prof. dr. Repič Jaka, prof. dr. Baskar Bojan, prof. dr. Čebron Lipovec Uršula, prof. dr. Mencej Mirjana, prof. dr. Muršič Rajko, prof. dr. Simonič Peter

Magistrski seminar, v katerem sodelujejo vsi študentje in študentke magistrskega študija, ki bodo zagovarjali magistrsko delo na izbranem oddelku, in tisti habilitirani učitelji, ki nastopajo v vlogi mentorjev, poteka v treh sklopih. Študent ali študentka na prvem skupnem seminarju predstavi raziskovalne načrte (dispozicijo) ter prediskutira raziskovalne strategije in seznam literature z drugimi kolegi in kolegicami ter učitelji. V seminarju lahko nastopajo tudi tuji predavatelji. Po koncu raziskovalnega dela – med pisanjem magisterija – predstavi preliminarne rezultate svojega dela. Po odobritvi lahko dokonča magistrsko nalogo, ki jo zagovarja v tretjem, sklepnem sklopu seminarja pred vsemi udeleženci seminarja. Ob koncu poteka seminarja mora študent ali študentka svoje izkušnje posredovati študentom prvega letnika v okviru posebne tutorske sheme. S tem jim olajša odločitev o izbiri teme, področja in mentorja pri magistrskem delu.

V prvi fazi morajo študentje in študentke sami sestaviti seznam temeljne literature s področja, na katerem bodo pisali magistrsko nalogo. Mentorji predlagajo dodatno branje literature za vsakega posameznega študenta ali študentko posebej.