Multivariatne metode

Multivariatne metode

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Sočan Gregor, prof. dr. Bucik Valentin

Vsebina

Osnove matričnega računa. Splošni linearni model in njegove aplikacije. Pregled podatkov pred izvedbo multivariatne analize. Metode napovedovanja in klasifikacije: multipla linearna in logistična regresija, diskriminantna analiza, klastrska analiza. Metode strukturiranja: analiza glavnih komponent, korespondenčna analiza, eksploratorna faktorska analiza, uvod v večnivojsko modeliranje, večrazsežnostno lestvičenje, uvod v strukturno modeliranje. Metode ocenjevanja manjkajočih podatkov.