Načrtovanje izobraževalnih programov za odrasle

Načrtovanje izobraževalnih programov za odrasle

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:30

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: asist. Košmerl Tadej, doc. dr. Urbančič Matej, prof. dr. Ličen Nives

Vsebina

Dejavniki, ki vplivajo na proces nacrtovanja.
Razvoj konceptov in modelov nacrtovanja izobraževalnih programov za odrasle.
Razlicni modeli nacrtovanja (analiticni, deskriptivni, preskriptivni) in razlicne strategije pri nacrtovanju programov.
Andragoški ciklus kot model nacrtovanja.
Interaktivni model nacrtovanja.
Metode ugotavljanja, zbiranja in ocenjevanja izobraževalnih potreb.
Kakovost in evalvacija programov.
Stopnje nacrtovanja in nacela pri nacrtovanju.
Elementi nacrta (vsebinski, didakticni, financni, evalvacijski, casovni).
Nacrtovanje v razlicnih okoljih in za razlicne ciljne skupine.
Nacrtovanje in koncept mreže ucenja.
Nacrtovanje pri samostojnem izobraževanju.