Nemščina za muzikologe 2

Nemščina za muzikologe 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Vremšak Richter Vanda

Vsebina

- Težje slovnične strukture (trpnik, pogojnik I in II, podredje idr.);
- Sistematično širjenje strokovn terminologije ob branju zahtevnejših strokovnih besedil;
- Utrjevanje struktur, značilnih za jezik stroke. Program je prilagojen tako, da ne poudarjamo usvajanja vseh štirih jezikovnih kompetenc, temveč na osnovi izvirnih zahtevnih strokovnih besedil razvijamo predvsem strategije bralnega razumevanja;
- Izbor obravnavanih besedil je odvisen od vsakokratne skupine (predznanja, dinamike dela).