Nemščina za muzikologe 2

Nemščina za muzikologe 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Vremšak Richter Vanda

- Težje slovnične strukture (trpnik, pogojnik I in II, podredje idr.);
- Sistematično širjenje strokovn terminologije ob branju zahtevnejših strokovnih besedil;
- Utrjevanje struktur, značilnih za jezik stroke. Program je prilagojen tako, da ne poudarjamo usvajanja vseh štirih jezikovnih kompetenc, temveč na osnovi izvirnih zahtevnih strokovnih besedil razvijamo predvsem strategije bralnega razumevanja;
- Izbor obravnavanih besedil je odvisen od vsakokratne skupine (predznanja, dinamike dela).

- V. Vremšak-Richter (2021): Deutsche Sprachlehre für Musiker und Musikologen -Lehr und Übungsbuch. Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 77509891

- strokovna besedila: članki, monografije, biografije skladateljev in poustvarjalcev, spletne strani glasbenih ustanov, priložena besedila k izdaji CD-jev itd. Izbor, priredba in vaje: nosilka predmeta.