Kodeks in standardi prakse za skupnostne tolmače

Etični kodeks skupnostnih tolmačev in Slovenski standardi prakse za skupnostne tolmače podajata smernice za delovanje tolmačev za področja, na katerih delujejo skupnostni tolmači.

Etični kodeks skupnostnih tolmačev in Slovenski standardi prakse za skupnostne tolmače podajata smernice za delovanje tolmačev za področja, na katerih delujejo skupnostni tolmači.

Na pobudo članic Oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete so štiri stanovska društva (Stridon Slovensko translatološko društvoDruštvo prevajalcev in tolmačevZdruženje tolmačev za slovenski znakovni jezik in Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije) v tem mesecu potrdila Etični kodeks in Slovenske standarde prakse za skupnostne tolmače.

Skupnostni tolmači omogočajo komunikacijo med izvajalci različnih javnih servisov (zlasti zdravstva) in uporabniki, ki ne govorijo slovenskega jezika. Pogosto se pri svojem delu znajdejo v etičnih dilemah: na primer, kaj storiti, če vam po pregledu pri pediatru mati novorojenčka zaupa, da ima samomorilske misli, obenem pa vas prosi, da tega nikomur ne poveste.

Taka in podobna vprašanja so predmet Kodeksa in še posebej Slovenskih standardov prakse, ki podajajo smernice za delovanje tolmačev v zdravstvu. Etična načela, navedena v dokumentih, so presojali tudi tolmači, ki v trenutku nastajanja Kodeksa in Standardov opravljajo delo skupnostnih tolmačev v Sloveniji, in povprečno 98 % anketirancev podpira vsako posamezno načelo.

Obe besedili sta objavljeni na spletni strani društva StridonEtični kodeks skupnostnih tolmačev in Slovenski standardi prakse za skupnostne tolmače.

Zadnje novice

Poletno dogajanje na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Udeleženci 60. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture

Novo: paketniki Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete

Paketnik na Aškerčevi