Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete so izšle nove knjige in revije:

  • Milica Antić Gaber (ur.): Samoumevnosti in nelagodja: Sistemsko urejanje enakosti spolov v akademskem polju

V publikaciji besedilu, ki predstavi strukturo NES, načine organiziranja in uveljavljanja institucionalnih sprememb, sledijo poglavja, ki popisujejo raznolike aktivnosti na začrtanih področjih, analizirajo stanje stvari in reflektirajo spremembe.

Publikacija je brezplačna. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

  • Veronika Zavratnik, Mateja Habinc (ur.): Rokodelstvo na Slovenskem  

Publikacija Rokodelstvo na Slovenskem: sodobni izzivi in perspektive predstavlja pomemben korak k povezovanju različnih akterjev in akterk na polju (tradicionalnega) rokodelstva in obrti. S povezovanjem obrtnikov, rokodelcev, etnologov in drugih strokovnjakov ter odločevalcev in pristojnih institucij publikacija nudi pomemben vpogled v obravnavano področje. Predstavlja pregled delovanja različnih institucij, povezanih z rokodelskimi dejavnostmi, in si zastavlja vprašanja, povezana s prenosom rokodelskih znanj in veščin ter njihove sodobne interpretacije in uporabnosti.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL .

  • Olga Markič (ur.): Alma Sodnik in njeno filozofsko delo

Monografija združuje razprave o filozofskem delu prve profesorice filozofije in prve dekanje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeno delo še ni bilo osvetljeno v taki obliki, čeprav je pomembno zaznamovala Oddelek za filozofijo. Kot prva doktorandka filozofije na ljubljanski univerzi (1923) je doživljala usodo mnogih žensk znanstvenic takratnega obdobja – šele po koncu druge svetovne vojne je bila promovirana v izredno in nato redno profesorico. […] Monografija opozarja na Almo Sodnik kot pomembno žensko, ki je zaznamovala znanstveni in kulturni prostor prve polovice dvajsetega stoletja v Sloveniji ter tudi širše v evropskem prostoru, a je, tako kot mnoge druge znanstvenice, ostala prezrta. Knjiga je izšla v sozaložništvu z založbo Slovenska matica.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF.

  • Barbara Samaluk: Prehodi od izobraževanja na trg dela: poskusi vstopanja v poklice blaginje in vključevanja na (trans)nacionalni trg dela

Monografija razkrije poskuse in strategije vstopanja sedanje generacije v nacionalno regulirane poklice na področjih vzgoje in izobraževanja ter v socialnem varstvu. Ob tem izpostavi tudi nevidno delo, učenje in tveganja, ki jih študenti, brezposelni diplomanti in prekarni začetniki prevzemajo nase v procesu vstopanja na trg dela in iskanja trajne in/ali varne zaposlitve na slovenskem ali na širšem EU trgu.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

  • Revija Ars & Humanitas: Letn. 16, št. 1 (2022): Rimski imperij kot vzorec: politični in literarni vidiki

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije ZUL.

  • Revija Vestnik za tuje jezike: Letn. 14, št. 1 (2022)

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije ZUL.

 

 

 

Zadnje novice
03. 02. 2023

In memoriam mag. Sara Gornik (1984–2023)

31. 01. 2023

Skupina 18 univerzitetnih učiteljev iz Butana na obisku na Univerzi v Ljubljani

30. 01. 2023

Svečana podelitev nazivov redna profesorica in redni profesor Univerze v Ljubljani

Foto: Boštjan Podlogar, STA