Obisk predstavnikov norveških in islandskih šol v Sloveniji

Udeleženci obiska so imeli priložnost izmenjati mnenja in izkušnje

Udeleženci obiska so imeli priložnost izmenjati mnenja in izkušnje

Predstavniki norveških in islandskih poklicnih šol so aprila obiskali Slovenijo. Študijski obisk v Sloveniji je bil del projekta Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI), katerega cilj je raziskati in razvijati kombinirano izobraževanje. V letih 2022/2023 so sodelujoči člani z univerz iz Slovenije, Islandije in Norveške nudili strokovno podporo učiteljem partnerskih šol, ti pa so pri svojih predmetih pilotno preizkusili kombiniran pristop. Študijski obisk v Sloveniji aprila 2023 je bil odlična priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj.

KIPSI je triletni inovacijski in razvojni projekt, v katerega so skupaj s šolami iz Islandije, Slovenije in Norveške vključeni tudi strokovnjaki iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Projekt vodi Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), sofinancirajo pa ga Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP. V projektu sodelujejo predstavniki Oddelka za pedagogiko in andragogiko dr. Danijela Makovec Radovan, dr. Marko Radovan ter Ema Meden.

Kombinirano izobraževanje pomeni združevanje spletnega učenja in tradicionalnega poučevanja v razredu. Namen projekta ni nadomeščanje tradicionalnih modelov poučevanja, temveč izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja. V projektu gre za stematsko in premišljeno uvajanje kombiniranega pristopa, tako s strateškega vidika šol kot z vidika učiteljevega načrtovanja pouka ter priprave kvalitetnih učnih gradiv. V okviru študijskega obiska smo obiskali ŠC Celje, STŠ Koper, ŠČ Novo mesto ter SPTŠ Trbovlje. Kombiniran pouk včasih predstavlja izziv predvsem pri strokovnih predmetih, vendar so učitelji šol, ki smo jih obiskali, pokazali, da je ta pristop primeren tudi za poklicne in strokovne šole.

Med obiskom je bila izvedena tudi KIPSI konferenca s plenarnimi predavanji ter okroglo mizo projektnih partnerjev na temo digitalizacije v šolstvu ter kombiniranega pouka. Filozofsko fakulteto je kot predavateljica in gostja okrogle mize zastopala dr. Danijela Makovec Radovan.

Študijski obisk je bil drugi od študijskih obiskov. Lansko leto smo obiskali Norveško, projekt pa bodo prihodnjo pomlad zaključil z obiskom učiteljev iz Norveške in Slovenije na Islandiji.

Foto: Tadej Bernik

Zadnje novice

Poletno dogajanje na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Udeleženci 60. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture

Novo: paketniki Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete

Paketnik na Aškerčevi