Oddelek za filozofijo z enim najodličnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani

Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete s ponosom sporoča, da je bila številka revije Problemi z naslovom Hegel 250—Too Late? (Hegel 250 – prepozno?) izbrana med deset najodličnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani. Publikacija, ki jo je uredil prof. dr. Mladen Dolar, vključuje prispevke nekaterih najvidnejših sodobnih heglovcev, posamezne članke pa so prispevali naslednji člani našega oddelka (po abecedi): prof. dr. Mladen Dolar, prof. dr. Zdravko Kobe, doc. dr. Bara Kolenc, viš. znan. sod. dr. Gregor Moder, doc. dr. Jure Simoniti in prof. dr. Slavoj Žižek

Publikacija si zastavi dve temeljni raziskovalni vprašanji, in sicer vprašanje o aktualnosti Heglove filozofije danes ­–ali je za Hegla danes prepozno? – ter vprašanje o prepoznosti kot današnjem stanju sveta – ali  je danes prepozno (za svet, ki mu grozi okoljska katastrofa) in ali nam Heglova filozofija lahko ponudi orodja za mišljenje tega vprašanja? V tem pomenu gre za večplastno, večperspektivno in argumentirano filozofsko refleksijo prepoznosti kot današnjega stanja sveta, ki z rabo Heglovih konceptualnih orodij dokazuje visoko aktualnost Heglove misli danes. Kolikor je 21. stoletje prisiljeno misliti lastno prepoznost, je Hegel ključni mislec 21. stoletja. 

Vsem avtoricam in avtorjem, nagrajenkam in nagrajencem, iskreno čestitamo! 

Celotna številka revije je prosto dostopna na: www.problemi.si 

Več informacij o dosežku in podelitvi priznanja

 

Zadnje novice
02. 06. 2023

Po sledeh Čehov in Slovakov na soški fronti

Udeleženci ekskurzije v Posočje
01. 06. 2023

Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2022 za dva projekta Filozofske fakultete

Izr. prof. dr. Sašo Jerše in lekt. dr. Mateja Gaber s prejetim priznanjem.
31. 05. 2023

Veliki medfakultetni koncert ob Letu jezikov

Študentski pevski zbor Filozofske fakultete in Filozofska harmonija pod taktirko prof. dr. Matjaža Barba