Znanstvenoraziskovalni inštitut

ARRS ena izmed 12 agencij, ki v letu 2021 začenja s financiranjem skupnih raziskovalnih projektov Weave

ARRS je ena izmed dvanajstih evropskih agencij, ki so v letu 2020 podpisale dogovor o multilateralni vodilni agenciji za sofinanciranje znanstveno odličnih dvo- oziroma tristranskih raziskovalnih projektov Weave. Dogovor so poleg ARRS podpisale tudi DFG (Nemčija), FNR (Luksemburg), FNRS (Belgija), FORMAS (Švedska), FWF (Avstrija), FWO (Belgija), GACR (Češka), HRZZ (Hrvaška), NCN (Poljska), RCN (Norveška) in SNSF (Švica). Shema multilateralne vodilne agencije nadgrajuje dosedanje bilateralne sheme vodilne agencije in širi sodelovanje med agencijami več držav.

Nova shema raziskovalcem omogoča prijavo skupnega raziskovalnega projekta Weave pri eni izmed agencij (vodilni agenciji), ki izvede ocenjevalni postopek skupne prijave. ARRS bo imela v letu 2021 tovrstno sodelovanje vzpostavljeno s FWF (Avstrija), FWO (Belgija), GACR (Češka), HRZZ (Hrvaška), NCN (Poljska) in SNSF (Švica). V roku petletnega prehodnega obdobja, ki je opredeljeno v podpisanem dogovoru, pa bo sodelovanje v okviru tega instrumenta vzpostavljeno z vsemi podpisnicami dogovora.

Shema multilateralne vodilne agencije za prijavitelje skupnega raziskovalnega projekta Weave pomeni bistveno administrativno razbremenitev. Recenzijski postopek za skupni projekt izvede le ena izmed agencij. Če je projekt v recenzijskem postopku uspešen in ga vodilna agencija predlaga v sofinanciranje, partnerske agencije prevzamejo sofinanciranje svojega dela raziskovalnega projekta brez dodatnega recenzijskega postopka, saj tovrstno sodelovanje pomeni tudi medsebojno priznavanje skladnosti ocenjevalnih postopkov in vzpostavitev načela zaupanja, na katerem temelji shema vodilne agencije.

Januarja 2021 bo ARRS objavila javna razpisa za slovenske prijavitelje za financiranje skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer sta v vlogi vodilne agencije avstrijska FWF in flamska agencija FWO. V letu 2021 bo sledila objava javnih razpisov, kjer bodo v vlogi vodilne agencije tudi GACR (Češka), HRZZ (Hrvaška), NCN (Poljska) in SNSF (Švica). Prav tako bo objavljen javni razpis, kjer bo ARRS v vlogi vodilne agencije, to je vsakoletni razpis za raziskovalne projekte.

Podpisnice dogovora so s podporo Science Europe razvile interaktivno aplikacijo, ki bo raziskovalcem olajšala iskanje priložnosti za prijavo skupnih raziskovalnih projektov Weave. Aplikacija je dosegljiva na povezavi.

Kratka predstavitev Weave: YouTube.

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za romanske jezike in književnosti

BREZSTIČNA TOČKA OHK FF PONOVNO DELUJE

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Vita Veselko

Brezstična točka OHK za osebni prevzem od 12. aprila dalje ponovno deluje po ustaljenem urniku