Oddelek za geografijo

Delavnica: Reševanje kolesarskega infrastrukturnega izziva v urbanem območju

Spoštovani,

Ministrstvo za infrastrukturo, 30. in 31. maja organizira kolesarsko delavnico, v okviru katere želijo pooblaščene in nadzorne inženirje dodatno izobraziti o pomembnosti in izzivih povezanimi s kolesarsko infrastrukturo. V posamezne skupine strokovnjakov, bi želeli vključiti tudi študente, kateri bi so-oblikovali rešitve za opredeljen izziv. V okviru EIT Urban Mobility RIS Hub Slovenija, bi študentom lahko krili kotizacijo kot tudi prevoz do Izole.

Več o samem programu je dostopno na povezavi: https://www.sptm.si/aktualno/novice/2022/05/delavnica-resevanje-kolesarskega-infrastrukturnega-izziva-v-urbanem-obmocju

Rok prijave na delavnico je 20.5.2022. Za dodatna vprašanja se obrnite na Anjo Ilenič (+386 70 577 446 ).

Obvestila

Oddelek za slovenistiko

Ustni izpiti in govorilne ure - petek, 27. 1. 2023

Ustni izpiti in govorilne ure - petek, 27. 1. 2023

Oddelek za sociologijo

Tajništvo - uradne ure 27. 1. 2023

Oddelek za sociologijo

Dr. Kogovšek - sprememba GU

Oddelek za geografijo

Tajništvo (27. 1. 2023)

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - tajništvo oddelka

Oddelek za psihologijo

Govorilne ure - prof. Cirila Peklaj

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Gov. ure - Stopar

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Irma Potočnik Slavič

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Katja Vintar Mally