Oddelek za umetnostno zgodovino

Izbirne vsebine za 2. stopnjo v letu 2021/2022 (seminarji in izbrana poglavja)

1.%20Seznam%20z%20naslovi%202021-22%20za%20oglasno_0.pdf

SEMINARJI 2021-2022

  

  1. red. prof. dr. Tine Germ

*SEMINAR IZ ZAHODNOEVROPSKE UMETNOSTI POZNEGA SREDNJEGA IN ZGODNJEGA NOVEGA VEKA: SLIKARSKE REVOLUCIJE NA PRAGU NOVEGA VEKA: Rojstvo modernega koncepta tabelne slike v staronizozemskem slikarstvu  Germ Tine Seminar 2021-2022

(Zimski semester)

 

  1. doc. dr. Stanko Kokole

*SEMINAR IZ UMETNOSTI STAREGA VEKA: Grško-rimsko bajeslovje v srednjem in zgodnjem novem veku: temeljni pristopi k preučevanju antičnega izročila v upodabljajočih umetnostih  Kokole Stanko Seminar 2021_2022

 (Zimski semester ob torkih, 8:00 – 11:15).

 

  1. red. prof. dr. Matej Klemenčič

SEMINAR IZ SLOVENSKE UMETNOSTI SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA: Beneško baročno kiparstvo – centri in periferije  Klemencic Matej Seminar 2021-2022.doc

(Letni semester)

 

  1. red. prof. dr. Samo Štefanac

*SEMINAR IZ SLOVENSKE UMETNOSTI SREDNJEGA VEKA: Umetnost od 12. do 15. stoletja v Dalmaciji  Stefanac Samo Seminar 2021-2022

(Letni semester)

 

 

 

IZBRANA POGLAVJA 2021-2022

  

  1. doc. dr. Nataša Kavčič

IZBRANA POGLAVJA IZ ZAHODNOEVROPSKA UMETNOSTI ZGODNJEGA IN VISOKEGA SREDNJEGA VEKA: »Renesanse« v srednjeveški umetnosti  Kavčič Nataša Izbrana poglavja 2021-2022

(Letni semester)

 

  1. doc. dr. Stanko Kokole

IZBRANA POGLAVJA IZ UMETNOSTI STAREGA VEKA: Izbrana poglavja iz zgodovine grškega kiparstva od visoke do pozne klasike  Kokole%20Stanko%20Izbrana%20poglavja%202021_2022.pdf

(Zimski semester ob četrtkih od 8.50 – 12.05)

 

  1. doc. dr. Katja Mahnič

IZBRANA POGLAVJA IZ MUZEOLOGIJE: Dediščina kot vir in sredstvo posredovanja informacij Mahnic Katja Izbrana Poglavja 2021-2022

(Letni semester)

 

  1. red. prof. dr. Samo Štefanac

IZBRANA POGLAVJA IZ SLOVENSKE UMETNOSTI SREDNJEGA VEKA: Umetnost 15. stoletja v Dalmaciji  Stefanac Samo Izbrana poglavja 2021-2022

(Zimski semester)

 

  1. izr. prof. dr. Beti Žerovc

IZBRANA POGLAVJA IZ UMETNOSTI NOVEGA VEKA: Meščanstvo, likovna umetnost in javni prostor na Slovenskem v dolgem 19. stoletju  Zerovc Beti Izbrana poglavja 2021-2022 

(Letni semester)

Obvestila

Oddelek za slovenistiko

Pomoč pri učenju slovenskega jezika za tujce

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Izpitni rok pri prof. Janezu Orešniku

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Nike Kocijančič Pokorn

Oddelek za prevajalstvo

Video conference for the Central and Eastern European Universities

Oddelek za zgodovino

Predavanje - dr. Stergar

Oddelek za muzikologijo

Rezultati izpitov pri doc. dr. Sukljanu

Oddelek za slovenistiko

Izpitni roki za štud. leto 2021-22

Oddelek za sociologijo

Dr. Vidmar Horvat - govorilne ure 26. 11. 2021

Oddelek za muzikologijo

Sprememba GU Doris Primc

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Tečaj e-informacijski viri