Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Jezik v rabi 1 nov seznam (enopredmetni in dvopredmetni)

JvR1 2021-22

Belak Mojca 1a

(pon 8.00 – 9.25 v 306; sre 8.00 – 9.35 v 306) 18210125


18210336


18210131


18210863


18210325


18210332


18210312


18210274


18210306


18210016


18210234


18210339


18210244


18210005


18210109


18210355


18210222


18210180

 

Stubbs John 1b

(sre 16.20 – 17.55 v pred 02; čet 8.00 – 9.35 v Rimljanki)18210811


18210074


18210145


18210264


18210824


18210214


18210117


18201045


18210110


18210248


18210065


18210207


18210574


18210727


18210710


18210804


18210499


18210361


18210685

 

Drašler Andreja 1c

(tor 13.50 – 15.25 v 02; čet 12.10 – 13.45 v 02) 18211091


18210004


18210187


18210141


18210134


18210217


18210177


18210801


18201109


18210260


18210183


18210409


18210687


18210729


18210423


18210844


18210414

 

 

Drašler Andreja 1d 

(tor 10.30 – 12.05 v 030; čet 8.50 – 10.25 v 302)18210176


18210054


18210072


18210129


18210334


18210296


18210024


18210331


18210096


18210147

 

18210880


18210673


18200557


18210379


18210536


18210411


18210838

 

 

 

Sokolov Cvetka 1e

(tor 13.50 – 15.25 v 019; sre 13.00 – 14.35 v 302) 18210090


18210165


18210101


18210178


18210114


18210097


18210812


18210199


18211090


18210321


18210239


18210330


18210079


18210354


18200511


18200717


18210535


18210481

 

 Sokolov Cvetka 1f

(tor 12.10 – 13.45 v 306; sre 14.40 – 16.15 v 02) 18210815


18210823


18210802


18160747


18210822


18210073


18210028


18210286


18210171


18210104


18200680


18210130


18210076


18210607


18210660


18210544


18210432


18210560

 

 

 

Želježič Mirjana 1g

(sre 13.00 – 14.35 v 309; čet 9.40 – 11.15 v 02)18210189


18210052


18190253


18210226


18210338


18210026


18210046


18210315


18210011


18210641


18210572


18210662


18210488


18210575


18210545


18210511


18210835

 

 

Govorilne ure, namenjene menjavam skupin zaradi prekrivanja z obveznimi predmeti, bodo v torek, 5. 10. 2021, med 9.00 in 11.00 v kabinetu 318 in prek Zooma na naslednji povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/97725782993

Vaje pri Jeziku v rabi se pričnejo v sredo, 6. 10. 2021.lektorica Andreja Drašler

Obvestila

Oddelek za slovenistiko

Pomoč pri učenju slovenskega jezika za tujce

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Izpitni rok pri prof. Janezu Orešniku

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Nike Kocijančič Pokorn

Oddelek za prevajalstvo

Video conference for the Central and Eastern European Universities

Oddelek za zgodovino

Predavanje - dr. Stergar

Oddelek za muzikologijo

Rezultati izpitov pri doc. dr. Sukljanu

Oddelek za slovenistiko

Izpitni roki za štud. leto 2021-22

Oddelek za sociologijo

Dr. Vidmar Horvat - govorilne ure 26. 11. 2021

Oddelek za muzikologijo

Sprememba GU Doris Primc

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Tečaj e-informacijski viri