Oddelek za geografijo

Mesec prostora na Oddelku za geografijo

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vabi na znanstveno srečanje Mesec prostora, ki bo letos potekalo v sredo 20.10.2021, od 9.30 do 13.00 ure, pod naslovom Kulturna infrastruktura v mestih in trajnostni urbani razvoj.

Namen letošnjega srečanja je predstaviti geografske poglede na trajnostni urbani razvoj, s posebnim poudarkom na pomenu kulture in kulturne infrastrukture za trajnostni razvoj mest. V prvem delu srečanja bodo predstavljeni različni vidiki interdisciplinarnega razumevanja trajnostnega urbanega razvoja in pomena kulturne infrastrukture za mesta. V drugem delu srečanja bo sledila predstavitev izvajanja Urbane agende EU, Trajnostnih urbanih strategij in Celostnih teritorialnih naložb na področju kulture in kulturne infrastrukture v slovenskih mestnih občinah.  V zaključni razpravi bo ovrednoten pomen projektov na področju kulture in kulturne infrastrukture za trajnostni razvoj slovenskih mest.

Vabilo s podrobnejšim programom dogodka bo objavljeno v drugi polovici meseca septembra.

Za dodatne informacije o dogodku kontaktirajte dr. Dejana Rebernika, dejan.rebernik@ff.uni-lj.si

Obvestila

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Katarina Čobec

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Lara Burazer

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

izpiti - prof. Virk

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

izpiti - prof. Kos (26. 1. 2022)

Osrednja humanistična knjižnica

Odprtost knjižnice Oddelka za psihologijo v sredo, 26. 1. 2022

Oddelek za geografijo

Zagovori magistrskih del, februar 2022

Oddelek za psihologijo

Odprtost knjižnice Oddelka za psihologijo v sredo, 26. 1. 2022

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

GU - sprememba

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

bilateralne štipendije Ministrstva za šolstvo Slovaške republike za slovenske študente

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2022-2024