Oddelek za geografijo

Mesec prostora na Oddelku za geografijo, 18. 10. 2023: 1. obvestilo

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vabi na tradicionalni, v letu 2023 jubilejni 10. Mesec prostora na Oddelku za geografijo, ki bo potekal v sredo, 18. 10. 2023. Na njem si bomo poglede na vprašanja prostorskega razvoja Slovenije ponovno izmenjali raziskovalci, odločevalci, strokovnjaki iz prakse, študenti in širša zainteresirana javnost. Soorganizator prireditve je Komisija za regionalno in prostorsko planiranje pri Zvezi geografov Slovenije.

Osrednja tematika strokovnega srečanja bodo aktualne izkušnje in izzivi regionalnega planiranja v Sloveniji. V dopoldanskem delu bomo soočili različne regionalno-planerske prakse in izkušnje iz Slovenije. V popoldanskem delu bomo v panelu obravnavali pripravo regionalnih prostorskih planov v Sloveniji.

Vabilo s podrobnejšim programom dogodka bo objavljeno v drugi polovici septembra 2023.

Za dodatne informacije o dogodku kontaktirajte dr. Simona Kušarja, simon.kusar@ff.uni-lj.si

Simon Kušar

Obvestila

Oddelek za sociologijo

Alumni FF - vabilo

Oddelek za slovenistiko

Sprememba GU Luka Horjak

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Alenka Cedilnik

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Miranda Bobnar

Oddelek za klasično filologijo

Tajništvo in knjižnica - uradne ure in odprtost 4. in 5. marca