Oddelek za geografijo

Mesec prostora na Oddelku za geografijo, »Revitalizacija starih mestnih središč v Sloveniji«, 16.10.2024

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vabi na tradicionalni, v letu 2024 že 11. Mesec prostora na Oddelku za geografijo, ki bo potekal v sredo, 16.10.2024. Na njem si bomo poglede na vprašanja prostorskega razvoja Slovenije ponovno izmenjali raziskovalci, odločevalci, strokovnjaki iz prakse, študenti in širša zainteresirana javnost. 

Osrednja tematika letošnjega strokovnega srečanja bo revitalizacija starih mestnih središč v Sloveniji. Stara mestna središča se že že več desetletij soočajo s procesi funkcijske, socialne in prostorske preobrazbe. Značilno je zamiranje ekonomskih dejavnosti, zlasti trgovine, ob tem pa mestna središča doživljajo tudi fizično propadanje in nastajanje razvrednotenih urbanih območij. Po drugi strani nekatera mestna središča doživljajo turistifikacijo in gentrifikacijo, kulturna dediščina pa postaja kapital za trajnostno preobrazbo mest.  Revitalizacija mestnih središč je tako postala ena izmed prednostnih usmeritev v prostorskem, ekonomskem in socialnem razvoju mest. 

Na strokovnem srečanju bodo v prvem delu strokovnjaki iz različni področij (geografija, sociologija, arhitektura, prostorsko načrtovanje, konservatorstvo), predstavili svoje poglede na revitalizacijo starih mestnih središč. V drugem delu bodo svoje izkušnje pri revitalizaciji starih mestnih središč predstavili predstavniki izbranih slovenskih mest (Ptuj, Maribor, Novo mesto, Kranj). Namen srečanja je zlasti izmenjava izkušenj  ter skupno iskanje rešitev ter novih inovativnih pristopov za učinkovito ter trajnostno naravnano revitalizacijo starih mestnih središč v Sloveniji. Ugotovitve in zaključki strokovnega srečanja bodo ustrezno predstavljeni širši zainteresirani javnosti.

Vabilo s podrobnejšim programom dogodka bo objavljeno v drugi polovici septembra 2024. 

Za dodatne informacije o dogodku kontaktirajte dr. Dejana Rebernika, dejan.rebernik@ff.uni-lj.si

Obvestila

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Strokovna služba oddelka 25. - 29. 7.

Referat, Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Mesec dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

Referat, Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Mesec dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

Oddelek za prevajalstvo

OGLAS ZA DELO - PricewaterhouseCoopers

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Strokovna služba oddelka – uradne ure