Oddelek za muzikologijo

OBVESTILO O SPREMEMBI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA – 1. STOPNJA, ENOPREDMETNA SMER

Obveščam vas, da bodo v študijskem letu 2024/25 stopile v veljavo spremembe študijskega programa. V predmetniku enopredmetne smeri 1. stopnje bo prišlo do spremembe pri številu kreditnih točk (v nadaljevanju KT) pri notranji in zunanji izbirnosti. Povečalo se bo število KT pri predmetih notranje izbirnosti in zmanjšalo pri predmetih zunanje izbirnosti. 

  • Študenti, ki bodo redno napredovali, bodo v višjem letniku morali opraviti en notranji izbirni predmet več, kot je bilo predvideno v starem študijskem programu. Po novem predmetniku mora študent opraviti: 
  • v 2. letniku 3 notranje izbirne predmete (skupaj 9 KT) in pridobiti 6 KT z zunanjimi izbirnimi predmeti. 
  • v 3. letniku 3 notranje izbirne predmete (skupaj 9 KT) in pridobiti 5 KT z zunanjimi izbirnimi predmeti. 
  •  
  • Študenti, ki bodo ponavljali 1. letnik, bodo morali pridobiti  8 KT z notranjimi izbirnimi predmeti in 3 KT z zunanjimi izbirnimi predmeti. Opraviti bodo torej morali dodatni izbirni predmet, da bodo pridobili 8 KT. V novem predmetniku predvideva košarica notranjih izbirnih predmetov samo en praktičen izbirni predmet (zbor ali orkester).
  • Študentom, ki bodo opravili kot notranji izbirni predmet oba praktična predmeta (zbor in orkester), se bo en predmet priznal kot notranji izbirni predmet in en predmet kot zunanji izbirni predmet bodisi v 1. letniku bodisi v 2. letniku. 
  • Vsak indeks študenta bomo obravnavali individualno. Študente, ki bodo ponavljali, pozivam, da se v strokovni službi oddelka posvetujejo, kako bodo te spremembe vplivale na njihov predmetnik.

 

  • Študenti, ki bodo ponavljali 2. letnik, bodo morali opraviti en dodatni notranji izbirni predmet za 3 KT, da bodo dosegli 9 KT notranje izbirnosti. 
  •  
  • Študenti, ki bodo ponavljali 3. letnik, bodo morali opraviti en dodatni notranji izbirni predmet za 3 KT, da bodo dosegli 9 KT notranje izbirnosti. 

 

Za dodatna vprašanja glede sprememb študijskega programa sem vam na voljo po telefonu, e-pošti ali uradnih urah na fakulteti (razpored uradnih ur je objavljen na spletni strani). 

Vesna V. Peternelj 

Obvestila

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Strokovna služba oddelka 25. - 29. 7.

Referat, Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Mesec dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

Referat, Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Mesec dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

Oddelek za prevajalstvo

OGLAS ZA DELO - PricewaterhouseCoopers

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Strokovna služba - Uradne ure