Oddelek za filozofijo

Obvestilo_dr. Maja Malec

Doc. dr. Maja Malec obvešča, da je pri predmetu Logika in argumentacija razpisan dodaten rok kolokvija, in sicer 15. 4. ob 13.00. Na kolokvij se prijavite v VIS-u (od 25. 3. dalje, najkasneje 10. 4.).

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Kafka za vse čase: Simpozij ob 100. obletnici smrti Franza Kafke

Oddelek za sociologijo

Sprememba GU Nina Cvar

Oddelek za slovenistiko

Vabilo študentom k sodelovanju pri glasoslovni raziskavi

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Damjan Popič

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Vabilo k sodelovanju v glasoslovni raziskavi