Oddelek za geografijo

Poletna šola Sustainaware

udelezenci

Med 4. in 6. julijem 2022 je na Oddelku za geografijo potekala poletna šola Sustainaware o podnebnih spremembah in trajnostnosti. Poletna šola je del aktivnosti mednarodnega projekta Sustainaware, ki želi z metodami neformalnega izobraževanja poučiti mlade o podnebnih spremembah in načinih njihovega blaženja. Poleg Oddelka za geografijo v projektu sodelujejo tudi Inštitut za zdravje in okolje, CliMates in Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija. Dogodka so se udeležili udeleženci iz Slovenije in več tujih držav. Prav tako mednarodna je bila tudi zasedba predavateljev.

Uvodni dan so udeležence pozdravili dekanja Filozofske fakultete, prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, predstojnik Oddelka za geografijo, izr. prof. dr. Simon Kušar, in vodja projekta Tomaž Gorenc. Pozdravom je sledilo spoznavanje in uvod v program.

1dan

Drug dan je otvorila izr. prof. dr. Katja Vintar Mally, ki je predstavila stanje in izzive trajnostnega razvoja v Sloveniji v povezavi s podnebnimi spremembami. Sledila je delavnica Aleksandre Khirv iz organizacije CEEweb for Biodiversity, po kosilu pa še delavnica Climate Fresk, namenjena predstavitvi kompleksnosti ter povezljivosti podnebnih sprememb z različnimi vidiki naravnih in družbenih procesov na našem planetu. Dan so udeleženci zaključili z ogledom mesta pod vodstvom prof. dr. Dejana Rebernika z Oddelka za geografijo.

2dan

Zadnji dan se nam je na poletni šoli pridružil dr. Alessandro Galli iz organizacije Global Footprint Network, ki je udeležencem predstavil ekološki odtis kot orodje za ozaveščanje o pritiskih človekovih dejavnosti na okolje. Udeleženci so spoznali tako teoretično ozadje izračunov kot tudi praktično uporabo kalkulatorja ekološkega odtisa. Popoldne sta Viktor Jósa in Cristhian Molina iz organizacije CliMates za udeležence pripravila zanimivo interaktivno izobraževanje, v okviru katerega so se lahko preizkusili v različnih vlogah deležnikov, ki so del podnebnega procesa. S končno evalvacijo se je poletna šola zaključila, večina udeležencev pa se je v naslednjih dveh dneh udeležila še mednarodnega mladinskega vrha o podnebnih spremembah, ki je potekal v okviru istega projekta.

3dan

Foto: Viliana Vaklinova in Tim Gregorčič

 

logotipi

 

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poletni urnik knjižnice OEiKA

Oddelek za geografijo

GU: BlažR sprememba ure, 18.8.

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Mojca Belak

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Anne-Cecile Lamy-Joswiak

Oddelek za arheologijo

Sprememba GU Katarina Katja Predovnik

Oddelek za arheologijo

Oddelčno tajništvo

Center za pedagoško izobraževanje

Sprememba GU Mihaela Hojker

Oddelek za umetnostno zgodovino

Zaprtost tajništva v času kolektivnega dopusta

Oddelek za umetnostno zgodovino

14. Mednarodna poletna šola muzeologije

Oddelek za umetnostno zgodovino

14. Mednarodna poletna šola muzeologije