Referat

Poziv študentom in študentkam k redni uporabi elektronskega naslova digitalne identitete

Spoštovani študenti in študentke,

ugotavljamo, da kljub številnim pozivom še veliko študentov in študentk za komunikacijo v okviru Filozofke fakultete (FF) ne uporablja elektronskega naslova digitalne identitete, ki so ga dolžni/-e uporabljati.

Ponovno vas pozivamo, da ta elektronski naslov redno uporabljate, in sicer tako za:

                a) branje sporočil, ki jih prejmete od zaposlenih na FF (oddelkov, profesorjev, referatov ipd.), saj boste sicer neobveščeni o pomembnih zadevah v zvezi s                 študijem, kar ima lahko zelo neugodne posledice;
                b) naslavljanje vprašanj na zaposlene FF, saj vam bodo zaposleni – zaradi varstva osebnih podatkov – odgovarjali le na elektronska sporočila, ki jih bodo                 prejeli iz elektronskega naslova digitalne identitete.

Način prevzema digitalne identitete UL in kontakti za odpravljanje morebitnih težav so navedeni na spletni strani, kjer se vpisujete v študentski informacijski sistem VIS ter tudi na spletnih straneh na povezavah v nadaljevanju:

                1. stopnja (Poglavje: Uradna oblika komuniciranja s študenti in študentkami na FF): https://www.ff.uni-lj.si/studij/dodiplomski-studij-1-stopnja/navodila-postopki-1-stopnja

                2. stopnja (Poglavje: Uradna oblika komuniciranja s študenti in študentkami na FF): https://www.ff.uni-lj.si/studij/magistrski-studij-2-stopnja/navodila-postopki

                3. stopnja: (Poglavje: Uradna oblika komuniciranja s študenti in študentkami na FF): https://www.ff.uni-lj.si/studij/doktorski-studij-3-stopnja/navodila-postopki-3-stopnja

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Kafka za vse čase: Simpozij ob 100. obletnici smrti Franza Kafke

Oddelek za sociologijo

Sprememba GU Nina Cvar

Oddelek za slovenistiko

Vabilo študentom k sodelovanju pri glasoslovni raziskavi

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Damjan Popič

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Vabilo k sodelovanju v glasoslovni raziskavi