Oddelek za slovenistiko

Razpored pisnih in ustnih izpitov (izpitni rok 16. 6. 2022) pri red. prof. dr. Hotimirju Tivadarju

Slovenisti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: četrtek, 16. junij 2022, ob 9.00 v predavalnici 18

USTNO: petek, 17. junij 2022, ob 10.00 v kabinetu 536 c

 

SL2 Jezikoslovni magistrski seminar (E in D)

USTNO: četrtek, 16. junij 2022, ob 13.30 v kabinetu 536c (pogoj za pristop je prej oddano seminarsko delo)

 

Javno govorno nastopanje

USTNO: četrtek, 16. junij 2022, ob 14.00 v kabinetu 536 c (pogoj za pristop je prej oddano seminarsko delo)

 

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

USTNO: četrtek, 16. junij 2022, ob 15.00 v kabinetu 536 c (pogoj za pristop je prej oddano seminarsko delo)

 

Govorna tehnika

USTNO: petek, 17. junij 2022, ob 10.30 v kabinetu 536 c (pogoj za pristop je prej oddano seminarsko delo)

 

Slavisti

 

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

PISNO: četrtek, 16. junij 2022, ob 9.00 v predavalnici 18

USTNO: petek, 17. junij 2022, ob 12.00 v kabinetu 536 c (pogoj za pristop je prej oddano seminarsko delo)

 

Ogled pisnih testov v petek, 17. 6. 2022, ob 15.30 v kabinetu 536c.

Če kdo zaradi neodložljivih obveznosti ne more točno na tisto uro na ustni izpit, naj pride na izpit ob kateri drugi uri, zapisani zgoraj, v četrtek oz. petek.

 

 

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Univerza v Ljubljani

red. prof. dr. Hotimir Tivadar
redni profesor /  Professor

Oddelek za slovenistiko / Department of Slovene Studies

Filozofska fakulteta / Faculty of Arts

Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: 01/241 1312
Hotimir.Tivadar@ff.uni-lj.si, www.ff.uni-lj.si

 

 

Mateja Robida

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav izbirnih predmetov

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Sprememba GU Bernhard Winkler

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Primož Jurko

Oddelek za prevajalstvo

Urnik – Zimski semester 2022/23 + Skupine 2022-2023

Oddelek za arheologijo

Sprememba predavalnice - AR2 AKO ip in AR1 Arheometrija

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

uradne ure tajništva

Oddelek za filozofijo

Sprememba GU Valentina Hribar Sorčan

Osrednja humanistična knjižnica

Sprememba urnika Knjižnice Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 10. 10.–14. 10. 2022

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za klasično filologijo, petek, 7. 10. 2022

Oddelek za sociologijo

Tajništvo - uradne ure 7. 10. 2022