Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Sklep o imenovanju prodekana študenta Filozofske fakultete

Na podlagi 71. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spremembami), 82., 83. in 84. člena Pravil Filozofske fakultete z dne 19. 4. 2017 ter potrditvi na seji Senata Filozofske fakultete dne 19. 10. 2022 je dekanja izdala sklep o imenovanju prodekana študenta Filozofske fakultete, in sicer se za prodekana študenta Filozofske fakultete se imenuje Marko Durdubakov. Funkcijo bo opravljal do 19. 10. 2023 oz. do prenehanja funkcije dekanje.

Sklep

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za psihologijo

dr. Cirila Peklaj - govorilne ure 5.12.2023

Oddelek za klasično filologijo

Vabilo k sodelovanju pri 15. Grošljevem simpoziju

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Pouk pri doc. dr. A. Srebnik danes odpade

Peter Černe je prejemnik univerzitetne Prešernove nagrade