Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Učna enota Eutopia - Epistemologija vsakdanjega življenja 2021–2021

Z delavnico o izvajanju čutne, digitalne in etnografije na daljavo vstopamo v oblikovanje učne enote Epistemologija vsakdanjega življenja, v okviru povezovanja obstoječih univerz v evropsko univerzo Eutopia, tj. v povezovalnem iskanju možnosti nadgrajevanja obstoječih načinov poučevanja in posredovanja znanja. Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani že od leta od leta 2008 izvajamo Epistemologijo vsakdanjega življenja v okviru mednarodnega skupnega magistrskega programa Kreol – Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi, skupaj s šestimi evropskimi univerzami.

V delu predmeta, ki ga izvajamo v prvem semestru študijskega leta 2021-2022, bomo svoje moči združili s še dvema univerzama, s Svobodno univerzo v Bruslju in z Univerzo Pompeu Fabra v Barceloni. V spletni izvedbi skupnih vsebin bomo študentom z vseh treh univerz ponudili izkušnjo sodobnega kvalitativnega raziskovanja z uporabo digitalnih naprav in orodij, v nadaljevanju semestra pa bomo skupaj razpravljali o zgodnjem oblikovanju kolonialnih in protikolonialnih diskurzov v Latinski Ameriki ter o konceptu Drugega. Učno enoto bomo sklenili s študentsko razpravo o aktualnih dilemah sedanjega trenutka z vidika antropologije, zgodovinopisja in filozofije onkraj zahodnih epistemoloških okvirov.

Obvestila

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Razpis za ERASMUS+ študijske izmenjave 2022/23

Oddelek za slovenistiko

Novi razpis za Erasmus študentske izmenjave

Oddelek za zgodovino

Razpis za kratkoročne doktorske mobilnosti 2021-22 - izvedba v letnem semestru

Oddelek za geografijo

Štipendije Nemške zvezne fundacije za okolje

Oddelek za zgodovino

Predavanje - dr. Irena Selišnik

Oddelek za zgodovino

Odprt razpis za Erasmus študijske izmenjave 2022/23

Oddelek za umetnostno zgodovino

ERASMUS+ razpis za kratkoročne doktorske mobilnosti (letni semester 2021/22)

Oddelek za geografijo

Razpis Erasmus študijske izmenjave 2022-2023

Oddelek za umetnostno zgodovino

ERASMUS+ ŠTUDIJSKE IZMENJAVE 2022/2023

Oddelek za geografijo

Razpis Erasmus izmenjav in prakse za doktorske študente