Oddelek za sociologijo

Vnaprejšnje opravljanje izpitnih obveznosti za višji letnik

Študent_ka, ki v študijskem letu 2021/22 ponavlja  letnik oz. pavzira lahko zaprosi za vnaprejšnje opravljanje  (največ dveh) izpitnih obveznosti. V skladu z 8. členom Pravilnika o izpitnem redu, se lahko opravlja izpite iz predmetov višjega letnika, če so opravljene vse obveznosti  letnika pred letnikom, v katerega je študent_ka vpisan_a.

Priporočamo vnaprejšnje opravljanje le obveznih predmetov, saj v času, ko se lahko zaprosi za vnaprejšnje opravljanje izpitov (do 30. oktobra tekočega študijskega leta) nabor izbirnih predmetov za naslednje študijsko leto ni dokončen.

Prošnjo (brez posebnega obrazca) z navedbo predmetov, pri katerih želite opravljati izpitne obveznosti z  dodanim e- soglasjem izvajalca oz. izvajalke pošljite po elektronski pošti na naslov andreja.koncan@ff.uni-lj.si.

Obvestila

Oddelek za slovenistiko

Pomoč pri učenju slovenskega jezika za tujce

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Izpitni rok pri prof. Janezu Orešniku

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Nike Kocijančič Pokorn

Oddelek za prevajalstvo

Video conference for the Central and Eastern European Universities

Oddelek za zgodovino

Predavanje - dr. Stergar

Oddelek za muzikologijo

Rezultati izpitov pri doc. dr. Sukljanu

Oddelek za slovenistiko

Izpitni roki za štud. leto 2021-22

Oddelek za sociologijo

Dr. Vidmar Horvat - govorilne ure 26. 11. 2021

Oddelek za muzikologijo

Sprememba GU Doris Primc

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Tečaj e-informacijski viri