Oddelek za arheologijo

Začetek pedagoškega procesa

Pedagoški proces se začne v ponedeljek, dne 4. 10. 2021, po urniku. V primeru, da se bo pedagoški proces pri katerem izmed predmetov začel z zamikom, boste o tem obveščeni preko oddelčnih spletnih strani.

Urnik: https://urnik.ff.uni-lj.si/

 

Začetek pedagoškega procesa z zamikom:

Doc. dr. Julijana Visočnik: o začetku pedagoškega procesa boste obveščeni naknadno

Doc. dr. Borut Toškan: o začetku pedagoškega procesa boste obveščeni naknadno

Izr. prof. dr. Katarina Katja Predovnik (Arheologija mlajših obdobij): 11. 10. 2021

Doc. dr. Branko Mušič (Arheometrija): 18. 10. 2021

Doc. dr. Alenka Cedilnik (Antična zgodovina): 11. 10. 2021

Prof. dr. Mihael Budja (Arheologija neolitika in eneolitika): po 11. 10. 2021

Obvestila

Oddelek za muzikologijo

Brill eBook Collection in Oxford Handbooks Online – nova elektronska dostopa

Oddelek za zgodovino

Predavanje - dr. Cergol Paradiž

Oddelek za prevajalstvo

Brill eBook Collection in Oxford Handbooks Online – nova elektronska dostopa

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Brill eBook Collection in Oxford Handbooks Online – nova elektronska dostopa

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Brill eBook Collection in Oxford Handbooks Online – nova elektronska dostopa

Oddelek za slovenistiko

Na osnovni šoli Poljane nad Škofjo Loko potrebujejo učiteljico oz. učitelja slovenščine

Osrednja humanistična knjižnica

Brill eBook Collection in Oxford Handbooks Online – nova elektronska dostopa

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Dostop do Oxford Handbooks Online ter Brill eBook Collection

Oddelek za arheologijo

Testni dostop do Brill eBook Collection in Oxford Handbooks Online

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Etnološke regionalne raziskave Slovenije – kolokvij 7. 12. 2021